Företagsanpassad utbildning

Mgruppen skräddarsyr utbildningsinsatser efter dina unika behov. Syftet med företagsanpassade utbildningar är att skapa bestående värden. 

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, målgrupp och behov.

Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper -till exempel, företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsgrupper, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.

För att uppnå bästa effekt jobbar vi med Blended learning där aktiviteter blandas för att uppnå önskad lärtransfer. Det innebär att du får en överblick på hela utvecklingsprocessen och blir påmind på det sätt som passar dig som deltagare. Att se hur vardag och klassrum hänger ihop för bättre effekt. 

Så arbetar vi med blended learning 

Exempel på uppdrag

Programmen kan bestå av delar från våra öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. Nedan hittar du några av de uppdrag vi arbetat med under senare tid.

 • Grundläggande chefsprogram för nya chefer.
 • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer.
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Träna ledare i ett gemensamt ledarverktyg (t ex MBTI , Coaching, Change Management etc.).
 • Att få chefer att leda och utveckla sin enhet mot satta mål.
 • Att stödja chefer att använda vision, strategier och värderingar som styrmedel.
 • Att skapa en gemensam projektkultur samt utveckla och träna projektledare och projektmedarbetare.
 • Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i koncernen.
 • Utveckla det personliga ledarskapet i linje med visioner och värderingar.
 • Skapa en gemensam projektkultur och tränaprojektledare och projektmedarbetare.

Be oss kontakta dig

*Läs hela integritetspolicyn här.
 

Verktyg

Vi använder endast etablerade verktyg/instrument i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används som SLII®, MBTI, ID, GDQ, 360° m.fl. Skulle det vara så att vi inte har ett instrument i vår ”repertoar”, certifierar vi oss gärna i instrument som kunden väljer att använda.

Våra konsulter

Förutom våra programansvariga som samtliga har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, underhåller vi ett nära samarbete med ett stort antal specialister inom ledarskap. 

Läs mer om våra utbildningsledare & konsulter >>

 • För dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, nyckelpersoner, projektledare eller konsulter som driver ett förändringsarbete. Du vill lyckas bättre med att driva, leda och kommunicera förändring.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 66 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som mer eller mindre ofta har en nyckelfunktion som ledare av eller deltagare i projekt. Du får verktyg och metoder för strukturerat projektarbete. Du har kanske redan sedan tidigare en grundläggande ledarskapsutbildning i ryggen.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För chefer, ledare och verksamhetsledare som vill utveckla sin retoriska förmåga i det personliga ledarskapet och i sina presentationer. Du har antagligen en grundläggande erfarenhet som chef eller ledare men utbildningen vänder sig till alla i organisationen med en ledande roll.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 2 dagar
  • Pris: 70 000 SEK *
  *Moms tillkommer

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA
 • För dig som vill utveckla och fördjupa ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra. Chefer och ledare som vill lära sig en mer samarbetsinriktad och mindre reaktiv ledarstil i syfte att öka ansvarstagande och initiativförmågan hos medarbetarna.

  Färdigpaketerad utbildning

  • Längd: 3 dagar
  • Pris: 99 000 SEK *
  *Moms tillkommer.

  Tre dimensioner

  Leda VERKSAMHET
  Leda SIG SJÄLV
  Leda ANDRA