Företagsanpassad utbildning

Syftet med företagsanpassade utbildningar är att skapa bestående värden. Vi skräddarsyr  insatsen efter våra kunders och våra deltagares unika behov. Det kan handla om att stödja och underlätta pågående förändrings- och utvecklingsarbete eller att mer allmänt höja kompetensnivån i organisationen.

Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops, allt beroende på situation, behov och målgrupp. Vi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper – till exempel; företags- och koncernledningar, styrelser, ledningsteam, högre chefer, mellanchefer, första linjens chefer, talanger, icke-chefer samt nyckelpersoner så som specialister och projektledare.