Erhåll din Executive MBA

Se filmen
Diplom för Mgruppens Executive MBA

Diplomering för Mgruppens Executive MBA

Varje år samlar vi dem som har genomfört Mgruppens Executive MBA för diplomeringsceremoni med föreläsningar, diplomutdelning och middag. Under de senaste åren har vi hållit till på Van der Nootska palatset på söder i Stockholm. Utbildningen genomförs normalt under två års tid, men vi har många som tar både kortare och längre tid på sig, utifrån deltagarens specifika situation och behov.

Efter tre avslutade program erhåller du din Executive MBA

Inom Mgruppens Executive MBA finns fyra delprogram, varav du behöver gå tre för att erhålla din Executive MBA. Executive Master of Leadership & Management och Executive Master of Finance är obligatorisk delar. Som strategiblock väljer du mellan Executive Master of Strategy och Executive Master of Human Resources.

Diplomering

Diplomeringstillfälle för Mgruppens Executive MBA

Diplomering av ett 50-tal deltagare på Van der Nootska palatset under december 2015