Masterprogram
  • Programmet riktar sig till dig som är chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten.

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 122 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom strategisk analys och management. Du får nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter. Utbildningen fokuserar på att ge dig direkt användbara och relevanta färdigheter med en gedigen vetenskaplig grund.

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 99 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning. Du vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling. Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 122 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vänder sig till dig som är chef eller specialist oavsett bransch eller sektor och vill fördjupa din kompetens inom verksamhetsledning. Se de stora sammanhangen och bidra till den strategiska dialogen som tar verksamheten framåt.

   Internatutbildning

   • Längd: 3+3 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 53 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA

Mgruppens Executive MBA

Diplomerad: tre program för en Executive MBA

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre forskningsbaserade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

En Executive MBA grundad i din verklighet

Ledande för Mgruppens Executive MBA är att varja program och moduler syftar till att fördjupa verklighetsnära kunskaper och insikter som kan appliceras direkt i din vardag.

Tack vare att vi är en fakultetsoberoende aktör med multiakademisk förankring kan vi utforma våra program till våra deltagares behov av utveckling.

Våra starkaste ambassadörer är våra deltagare

Du som väljer att gå Mgruppen Executive MBA kommer få en utbildning som utvecklas tillsammans och med hjälp av våra deltagare. På frågan om deltagarna skulle rekommendera programmet så har alla genomgående svarat 10 av 10 vid utvärdering och ger oss betyget 100 av 100 i Net Promoter Score som mäter kundlojalitet. För kundnöjdhet rankar våra deltagare oss 5,5 av 6 i genomsnittligt betyg.

Det gör våra deltagare till våra starkaste ambassadörer som alla skulle rekommendera masterprogrammen vidare, vilket är något vi är väldigt stolta över. 

Academic Board

Academic Board är vårt akademiska råd som säkerställer utbildningens kvalitet samt tillför uppdatering inom bransch, omvärld och utvalda ämnesområden i alla våra delprogram. Academic Boards ledamöter och ordförande Dr. Mike Malmgren, bidrar till att skapa ett förstklassigt Executive MBA program med en god avvägning mellan forskning, teorier, trender och praktisk tillämpning. Varje delprogram har en utnämnd examinator som kvalitetssäkrar arbetssätt och resultat av deltagarnas examensarbete.

Läs mer om Academic Board

Executive deltagarna har ordet


 

Magnus Dickson

”Bredden inom Leadership, Strategy och Finance har gett mig avgörande verktyg för att vara med att leda en organisation genom en utmanande tid i förändring. Det nätverk man får genom utbildningen är mycket värdefullt och kan underlätta vid svåra beslut. Med min Executive MBA har jag fått det jag behövde för att ta nästa steg i min karriär.”

Magnus Dickson Head of PM, Tieto

Maria Bagge

”Jag ser min Executive MBA som en investering i mig själv; något som har gett mig väldigt mycket både professionellt men även personligt. Jag ångrar inte en sekund att jag tog den möjligheten.”

Maria Bagge Global Marketing Director, AstraZeneca

Susanne Waleij

”Genom min Executive MBA har jag fått inblick i hela verksamheten, större fokus på affären och en bättre beställarkompetens utanför mina kärnområden.”

Susanne Waleij HR- och Kommunikationschef, Balticgruppen AB

"...en otrolig skjuts i mitt arbetsliv"

Hör den diplomerade Executive MBA deltagaren Cecilia Warrohl, Programme Director på Teknikföretagen, berätta om varför valet föll på just Mgruppen. Hon berättar om vad respektive program har gett henne under och även efter avslutat program. Du får även hennes upplevelse av nätverket som följer till och hennes medskick till dig som funderar på att gå en Executive MBA.

Välkommen att ladda ned broschyren om Mgruppens Executive MBA här


 

Vägen till diplomerad Executive MBA


 

Antagningsprocessen

I intervjusamtal med våra utbildningsrådgivare utforskar vi dina förutsättningar för att delta i masterprogrammen. Vi går igenom din professionella bakgrund, varför du söker, vad du önskar uppnå och hur du kan bidra till gruppens gemensamma lärande och nätverk. Tillsammans ser vi om erbjudandet passar dina och verksamhetens behov. Vid godkännande blir du sedan antagen genom en anmälan till vår Executive MBA alternativt det program du önskar att starta med.

Vill du veta mer? Kontakta våra rådgivare direkt på telefon 08-731 41 00 eller info@mgruppen.se

Lärprocessen

Mgruppens Executive MBA är för dig som värdesätter ett flexibelt upplägg och vill utvecklas parallellt med ett utmanande arbete och aktiv fritid.  Programmen är uppbygga av tredagarsmoduler på noggrant utvalda konferensanläggningar i internatform för att ge dig möjlighet till fokuserat lärande, inspiration och reflektion.

Före och efter modulerna kan du förbereda, fördjupa och förstärka lärandet genom litteraturläsning, reflektionsövningar och digitala aktiviteter. Med blended learning får du bästa möjliga förutsättningar för en hållbar effekt där du minskar gapet mellan utbildning och vardag.  Under programmen genomför du ett examensarbete i grupp för att ytterligare förstärka dina förvärvade kunskaper och träna samarbetsförmåga liksom ett akademiskt tillvägagångssätt.

Diplomeringen

Mgruppens Executive Master program är utbildningarna som leder dig till nästa nivå utan att du behöver göra ett avbrott i din nuvarande karriär. När du är klar och blivit godkänd på samtliga tre masterprogram blir du inbjuden till Mgruppens Diplomeringsceremoni där vi under festliga former delar ut diplom till alla som har tagit sin Executive MBA.

Se filmen från Diplomeringen 2020 här

Mgruppen Executive Club

Som deltagare i något av våra program inom Executive MBA blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club som är ett exklusivt deltagande för erfarenhetsutbyte och nätverkande med alla tidigare deltagare. Minst en gång om året arrangerar Mgruppen en halvdag med föreläsningar som fyller på med nya perspektiv, kunskap och inspiration. Det blir även ett trevligt tillfälle då du som deltagare får möjlighet att träffa dina gamla kurskamrater och kan umgås även på kvällen.

Läs mer om Executive Club

Ladda ned vår guide och ta reda på om en Executive MBA är rätt för dig


 

Påbyggnad av din Executive MBA

Är du redan diplomerad Executive MBA?

För dig som redan erhållit din Executive MBA har vi tagit fram påbyggnadsmoduler där du ytterligare fördjupar dina kunskaper kopplat till vad som sker i vår omvärld idag. Påbyggnaden innehåller praktiska moment där du får använda dig av egna case för att fortsätta vidareutveckla dig själv och din verksamhet.


Läs mer

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!