Executive Master
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom strategisk analys och management. Du får nya perspektiv och inspiration för att utveckla verksamheter. Utbildningen fokuserar på att ge dig direkt användbara och relevanta färdigheter med en gedigen vetenskaplig grund.

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 99 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom finansiell ekonomi och redovisning. Du vill få ett helhetsperspektiv på hur ett finansiellt perspektiv kan bidra till affärsutveckling. Du är troligtvis chef i en operativ ledningsgrupp. Din yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra till ledningsarbetet med en helhetssyn

   Internatutbildning

   • Längd: 15 dagar (5 x 3 dgr)
   • Pris: 95 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet riktar sig till dig som är chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp eller som vill förbereda dig för en sådan position. Du kan också, på annat sätt, aktivt arbeta med och bidra till att driva och leda verksamheten.

   Internatutbildning

   • Längd: 21 dagar (7 x 3 dgr)
   • Pris: 149 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig vars yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra med HR-kompetens med utgångspunkt från en helhetssyn på verksamheten . Ansvaret i din nuvarande eller framtida roll går därmed bortom specialistens. Eftersom HR-strategin går hand i hand med affärs-/verksamhetsstrategin har du stor fördel av att förstå din strategiska roll och kunna arbeta långsiktigt.

   Internatutbildning

   • Längd: 12 dagar (4 x 3 dgr)
   • Pris: 79.000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Du är chef eller specialist med resultat-, områdes-, eller avdelningsansvar. Du sitter i en ledningsgrupp eller är invovlerad i det strategiska arbetet på annat sätt.

   Internatutbildning

   • Längd: 8 dagar (3 + 2 + 3)
   • Pris: 65 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA

Mgruppens Executive MBA

En Executive MBA grundad i din verklighet

Ledande för vår Executive MBA är att alla program och moduler syftar till att fördjupa verklighetsnära kunskaper och insikter som kan appliceras direkt i din vardag.

Tack vare att vi är en fakultetsoberoende aktör med multiakademisk förankring kan vi utforma våra program fritt anpassat till våra deltagares behov av utveckling.

Ladda ner produktblad - Executive MBA


 

Erfarenheten 

Tack vare Mgruppens 88-åriga erfarenhet av ledarskapsutveckling vet vi vad som fungerar och ger resultat. Till skillnad från universitet som erbjuder traditionella Executive MBA utbildningar så erbjuder vi en pragmatisk uppstickare. 

Ett gediget upplägg med internatmoduler och en pedagogik i gruppen där vi bygger förtroende för varandra. På så sätt gräver vi djupare i resonemang och diskussioner som leder dig till personliga och avgörande insikter. Föreläsare i världsklass ger inspiration, senaste rönen och etablerade framgångsrecept.

Flexibelt åtagande

Hos oss kan du ta saker i din takt och i den ordning du föredrar. Av fyra delprogram att välja mellan kan du börja med den del som du har mest nytta av just nu. Du förbinder dig endast till ett steg i taget och efter tre fullbordade program inom finans, strategi & management erhåller du din Executive MBA.

Academic Board

En av styrkorna med Mgruppens Executive MBA är att den är akademiskt förankrad och samtidigt fakultetsoberoende. För att säkerställa att programmen håller högsta akademiska kvalitet samt är uppdaterad med ny forskning, teorier och trender, har vi tillsatt Academic Board.

Jag vill läsa mer om deras uppdrag

Diplomeringen

Mgruppens Executive Master program är utbildningarna som leder dig till nästa nivå utan att du behöver göra ett avbrott i din nuvarande karriär. Tillsammans utgör tre Executive program diplomering i Mgruppens Executive MBA. Utbildningarna kan läsas enskilt och i valfri ordning, något som innebär en stor flexibilitet.
Ta del av årets diplomering

Mgruppen Executive Club

Som deltagare i något av våra program inom Executive MBA blir du automatiskt medlem i Mgruppen Executive Club som är ett exklusivt deltagande för erfarenhetsutbyte och nätverkande med alla tidigare deltagare. Minst en gång om året arrangerar Mgruppen en halvdag med föreläsningar som fyller på med nya perspektiv, kunskap och inspiration. Det blir även ett trevligt tillfälle då du som deltagare får möjlighet att träffa dina gamla kurskamrater och kan umgås även på kvällen.


Executive Club 

Vem ska gå en Executive MBA?

Vår Executive MBA är framtagen för att passa fullt yrkesverksamma verksamhetsledare. Vi vet att verksamhetsledare är upptagna personer med högt tryck i arbetsvardagen. Om du dessutom ska hinna med ett privatliv finns det inte utrymme för möten och lärande som inte gagnar din situation. Så när du väljer mellan utbildningar så är det viktigt att veta vad som skiljer en MBA mot en Executive MBA.
Se kortfilmen som förklarar skillnaderna närmare