februari 2018

Christel Tholse Willers om att projektleda Melodifestivalen

Christel är juristen som började sin karriär som teaterchefens assistent på Dramaten. Christel är också vd:n som saknade teatern och upplevelsebaserad verksamhet så mycket att hon sökte sig till ett jobb som assistent på SVT. Där fick hon vidareutvecklas och har jobbat som både projektledare och chef för Melodifestivalen. Här delar hon med sig om resan.

- Jag tycker inte att man ska tacka nej till ett jobb bara för att det är under ens utbildningsnivå. Att jobba som assistent gjorde att jag lärde känna väldigt mycket folk och snabbt fick en god bild över hur de interna processerna såg ut. Något som inte ska underskattas, berättar Christel Tholse Willers
 
Efter en tid som assistent på SVT fick hon frågan om att bli biträdande projektledare under Melodifestivalen. Christel skrattar och berättar att hon inte tvekade en sekund. ”Jag hade aldrig satt min fot i en tv studio – så självklart tackade jag ja”.

Melodifestivalen som projekt involverar ungefär 500 personer, vilket gör det oerhört svårt att ha kontroll på allt. Tillslut blev hon tvungen att acceptera att det helt enkelt inte går. Hon lärde sig snabbt att förlita sig på navet av nyckelpersoner och det nav som veckoschemat utgjorde. Melodifestivalen är ett on the minute job, så om schemat inte hålls resulterar det i svidande kostnader och att alla inte får samma förutsättningar till repetition inför finalen.

Under 2006 tog Christel över huvudansvaret för Melodifestivalen i rollen som Projektledare. Nu var det hon som ledde projektet, budgeterade, hanterade missnöjen och frontade media; det var hennes tur att axla det yttersta ansvaret. Trots att hon gillar att ta det ansvaret håller hon rollen som biträdande projektledare nästan lika högt. Hon berättar att hon tror på dubbelt ledarskap då man är mer operativ internt och dessutom får lyfta fram och stötta någon annan. “Det genererar mod och gör mig bättre”, berättar hon.

- I mitt uppdrag ingick att säkra framtida Melodifestivaler och arbeta fram en ny varumärkesplattform inför 2015. Det gav mig möjlighet att skruva på det vi jobbat med att lyfta fram och det som Mello alltid måste erbjuda; underhållning i världsklass, levererat med värme och med något för alla. Det ska engagera hela svenska folket.

Christel ser på Melodifestivalen som ett projekt där man, oavsett roll, aldrig kan gå in i halvhjärtat. Att det till och med är helt omöjligt att värja sig emot. Christel gav sitt allt under åren som chef och projektledare. Projektet var alltid en balansgång med hur långt man kunde ta de kreativa idéerna.

- Du ska hela tiden skruva formatet, förnya och utveckla. Du ska konstant leva i förändring och utveckling samtidigt som du ska överraska. Enkelt uttryckt ska Melodifestivalen årligen leverera det förväntade på ett överraskande sätt. That’s the shit.


Finalen
Under 2014 växte idén “rösta med hjärtat” fram. Det var en app som gjorde det möjligt för svenska folket att rösta gratis och tydligt visa sitt gillande och engagemang. I projektledningen var de alla rörande överens: appen måste testas i skarpt läge.

- Det var tvunget att få påverka resultatet om vi skulle kunna dra några slutsatser och vara innovativa när det gäller hur man röstar, berättar Christel.

Hon satt i kontrollrummet under finalens direktsändning när skärmen på hennes telefon låste sig. Appen klarade inte av trycket. De var tvungna att så fort som möjligt meddela programledarna. Men skadan var skedd och det var fortfarande oklart om de skulle kunna dra bort app-rösterna från det slutgiltiga resultatet.

- Det var fruktansvärda två minuter innan röstningsspecialisterna till slut återkom med beskedet att jag skulle få ett slutgiltigt resultat. Är glad att slutresultatet inte kunde ifrågasättas eftersom att Måns var en sådan självklar vinnare det året. Men jag har än idag inte sett hela den sändningen.  


Ledarskapet
Det Christel tagit med sig från att ha varit projektledare för bl.a. Melodifestivalen, är att man betonar ordet ledare. Ledarskapet är det viktigaste. Det ska vara öppet, tryggt, skapa förutsättningar och vara tydligt. Hon upplever att projektledarens roll ofta förminskas.

-  Ja, ofta förminskas rollen på grund av att det inte är i linjen, utan är just en projektroll. I mina ögon har det samma tyngd som chefsrollen, säger Christel.

Att leva Melodifestivalens ledarskap innebär för Christel att man måste jobba mycket med öppenhet och tillit. I ett så pass stort projekt är det omöjligt att välja alla i teamet och därför betonar hon vikten av att hitta dina närmaste och ha modet att tillämpa hög tillit.

- Nivån på kreativitet korrelerar med relationsdjupet i teamet. Och relationsdjup kan bara byggas genom tillit. Den ytterst mänskliga självcensuren de flesta av oss praktiserar: ”inte kan väl jag” eller ”såhär kan jag väl inte säga” gör att vi begränsar oss själva. Är du trygg i gruppen så kan du vara mer crazy och komma med galna idéer. Det vilket i sin tur höjer kreativitet och sporrar andra till att våga.

Men alla får inte välja sitt team och tillit är något som växer fram. Det hon tycker är viktigt i sådana situationer är att bestämma sig. Bestämma sig om man kan eller inte kan känna tillit till teamet.

- Om jag som ledare håller tillbaka kommer alla andra också göra det. Om jag ger av mig själv på ett transparent och generöst sätt så kommer jag få detsamma tillbaka. För mig är det en tumregel att jag som ledare måste leva som jag lär. Alltid. 

Den hon ser som den stora utmaningen i projektledarens ledarskap är kommunikationen. Hur man paketerar information så det tas emot av alla är svårt. Vad är det som dessa personer behöver veta för att ta sig framåt, känna sig trygga eller göra ett bättre jobb?

- Det är projektledarens jobb att alltid skapa förutsättningar för teamet. Där tror jag att man måste hitta sätt att tydligt kunna förmedla med transparens i såväl ekonomi, mål och det man vill uppnå. Hur:et är det absolut svåraste för det handlar om kommunikation och samspel mellan människor. Något som är avgörande om man vill skapa ett framgångsrikt projekt.


Christels insikter om ledarskap

Lär känna dig själv på riktigt

Det går inte att leda andra om du inte på djupet vet vem du är. Utforska dina värderingar. 

Trygga dina relationer
Ha minst en riktigt nära medarbetare att förlita dig på och var så transparent och sårbar som du kan. 

Jobba på tydligheten
Ha någon som vågar spegla och ifrågasätta dig. I ditt huvud kan du tycka att du uttryckt dig tydligt medan andra kanske inte uppfattar det så. Kommunikation är en konst och en nyckel till framgång.

 

 

Läs mer om Mgruppens projektledarutbildning

Projektledarprogrammet