april 2018

Bankchefens resa till en Executive MBA

Anna Almborg hade lång erfarenhet som Bankchef på Swedbank när hon kände att hon ville vidareutvecklas. Hon delar nu med sig om sina reflektioner vid valet av Executive MBA, hur hon motiverade investeringen för ledningen samt vad det har gett både henne och organisationen.

Under 2012 började Anna fundera på sin egen utveckling och nästa steg. Efter en genomlysning av marknaden efter lämplig utbildning, landade valet på Mgruppens Executive MBA. Hennes resa genomfördes under en utmanande och intensiv period i livet och hon har nu, sex år senare, mottagit sitt välförtjänta diplom.

- Efter 15 år som bankchef kände jag att jag ville fördjupa mina kunskaper inom ledarskap och verksamhetsstyrning samtidigt som jag ville få ny inspiration. Pratade med en god vän som gått en Executive MBA, vilket väckte mitt intresse och jag kände att det kunde vara något för mig. Det har tagit sin tid, men det passade mig väldigt bra att ta ett program i taget och i den takt som funkat för mig, berättar Anna.
 

Vad var viktigt när du skulle välja upplägg och leverantör?

- Jag tittade brett på olika alternativ och fastnade för Mgruppen då både program och moduler var uppdelade i fokusområden och man kunde boka sig till ett program i taget. Det är ofta en hård belastning i vardagen med såväl jobb som privatliv och det kändes viktigt med ett överskådligt perspektiv gällande tid och investering, för att få en bra lärprocess.

Det spelade även in att andra på Swedbank gått programmen och bara hade gott att säga. Att också få bolla mina tankar med utbildningsrådgivaren Karin Werner var värdefullt för att säkra upp att jag började med det program som passade bäst utifrån mina förutsättningar och behov.

Hur fick du med dig din ledning på ett beslut att gå en Executive MBA?

- Det kändes viktigt att vara påläst och förberedd innan jag lyfte det med min chef. Inte bara på vad jag själv ville ha ut av en utbildning, utan också för att kunna motivera att vara borta från arbetet under några dagar i sträck i perioder. 

 Förutom att jag verkligen tycker det är viktigt att utvecklas i min chefsroll, ville jag visa att jag var villig att satsa av min egen tid. Även om programmen var hanterbara mellan modulerna, så behöver du oftast också avsätta en del av din privata tid till din utveckling. En annan fördel var att jag kunde påvisa att teori varvades med praktik för att direkt kunna ge tillbaka till verksamheten.

Vad fick du med dig under de tre utbildningsprogrammen?

- Att lära mig att reflektera i vardagen var en både nyttig som oerhört värdefull insikt. Vi uppmuntrades till att skriva en reflektion efter varje dag, vilket jag även idag fortsatt med. Att möta andra människor med liknande positioner och erfarenheter, inte minst från olika branscher kändes oerhört berikande.

För att få ut optimalt av varandras erfarenheter blev vi också uppmanade att verkligen öppna upp för varandra. Lärandet ökade genom intressanta diskussioner med nya vinklingar; så det är verkligen ett medskick att våga bjuda på dina erfarenheter, tankar och idéer i lärmiljön. Det har stärkt mig både i min yrkesroll som på det personliga planet.

Ett konkret exempel är att jag har fått möjlighet att testa min egen ledarstil och fått ett kvitto på att jag faktiskt gör mycket rätt, samt att jag fått med mig en rejäl verktygslåda i mitt personliga ledarskap. Ett annat exempel är att jag kunnat driva arbetet i ledningsgruppen mer målinriktat.

Sen lärde jag mig också vikten av att bedriva ett strategiskt arbete utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten, så att inte alla goda tankar stannar enbart i koncernledningen. Här spelade också utlandsresorna under programmen in då de skapade insikter hos mig som fick mig att bli bättre på att sätta mitt företag i ett globalt sammanhang.

Under programmet Master of Finance fick jag höra att ”det där borde väl vara överkurs för dig som jobbar på bank”. Men det var definitivt värdeskapande eftersom vi fick gräva ner oss i det praktiska på ett sätt som gjorde att jag fick en helt annan förståelse för terminologin bakom siffrorna. Det gav en ökad trygghet både i att driva ett finansiellt perspektiv på affären, så väl som att bli en bättre beställare av finansiella tjänster.

Hur upplevde din organisation och medarbetare din tid i programmen?

- Vi uppmuntrades redan från start att dela det vi lär med den egna verksamheten, vilket jag också gjorde. Fler kunde därför känna sig delaktiga i min resa. Under åren så bytte jag även chefer, men tack vare att jag hela tiden delade med mig av mina erfarenheter, bibehölls de positiva värdena inom verksamheten.

 Jag känner att jag verkligen fått positiv feedback och stöttning av kollegor och chefer under studietiden. Visst tar det alltid tid och kraft att göra olika saker parallellt i livet men utveckling ger också mycket energi tillbaka.

Är det något specifikt du vill lyfta fram med din upplevelse?

- När jag startade programmen befann jag mig i en utmanande period i livet. I stället för en extra pålaga, blev det så rätt eftersom jag fokuserade på något som var både oerhört roligt och utvecklande.

Tryggheten i att ta programmen i min egen takt har verkligen underlättat i vardagen. Hur mycket man än planerar kommer livet emellan - då är det viktigt att känna att det finns flexibla lösningar.

Sen att ha någon som brytt sig om mig som person och att jag skall få ut det mesta för min egen skull och inte bara för företagets, har också betytt oerhört mycket. Den höga servicegrad som Karin och Mgruppen visat, har varit både sällsynt och avgörande.

Förutom praktisk hjälp inför och under programmen så visar Mgruppen också sin styrka när något hänt som stuvat om i schemat. Att exempelvis lyckas hitta föreläsare på lika hög nivå som ersättare vid förhinder och med kort varsel, kändes såväl professionellt som en kvalitetssäkring.

Vad är dina planer framåt?

- Jag kommer fortsätta att jobba med reflektion och eget lärande genom de verktyg jag fått med mig. Tillsammans med en annan deltagare satte vi också upp egna mål som vi tänker diskutera och följa upp genom att coacha varandra. Nu när jag genomfört programmen har det även öppnat nya möjligheter i karriären, så jag känner verkligen att denna investering har gett mig mycket på flera plan.

 Idag har jag ett uppdrag som projektledare inom Sparbanksaffären på Swedbank och är tacksam för det stora nätverk jag kan bolla idéer och utmaningar med. Varje år så anordnar Mgruppen nätverksträffar för oss Executive deltagare, med olika föreläsningar och mingel som också öppnar upp för fortsatt erfarenhetsutbyte. Vissa av oss har även fått vänner för livet.

 

Här kan du läsa mer om utbildningen som Anna gått 

Executive MBA