Millennials behöver mer autonomi och mer coachande ledarskap

Vi ser fler och fler rapporter och indiktaioner på vad millennials och yngre generationer efterfrågar hos sina arbetsgivare. Högt på agendan står trivsel på arbetsplatsen och i en rapport framtagen av Cecilia Åkerblom på Ledarna framgår det tydligt att morgondagens arbetstagare behöver mer autonomi, mer självbestämmande, samt en god och jämlik relation till sin chef. Coachande ledarskap är ett modernt förhållningssätt som bygger just på dessa principer att lyfta medarbetarens egna initiativförmåga, motivation och inflytande över sitt eget arbetsförhållande.