Mgruppens Chef- och ledarforum

Dagseminarium

  • Längd: 2.5 timme
  • Pris: 0 SEK *
*Kostnadsfritt för alla

Chefen avgörande för medarbetarens utveckling

Forskning har visat att chefens involvering i sina medarbetares lärande och utveckling spelar en avgörande roll. Tyvärr vet vi också att i ett globalt genomsnitt är det endast en av sex deltagare på vidareutbildningar för vuxna som leder till önskvärt och bestående resultat.

En oroväckande låg siffra som leder oss till frågan huruvida det är lönt att investera i ledarutveckling alls? Svaret är ja, så länge det görs på rätt sätt. Det finns stor potential att utveckla individers personliga ledarskap och vi kan göra mycket för att ta tillvara på den potentialen och närmsta chefens engagemang i sin medarbetare är en del i det. 

Anmäl dig till vår halvdagsutbildning helt utan kostnad

Tillfället är särkilt utformat för chefer till deltagare på någon av våra utbildningar. Du får en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi; chefens engagemang har enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt och avkastning på investerad tid. Vi bjuder aktivt in chefer till våra deltagare.

Vi vet att det kommer att krävas ett engagemang från dig för att organisationens investering ska få bästa möjliga effekt. Forskningen säger att närmaste chef är den viktigaste personen för att en medarbetare ska uppleva en positiv utveckling.

När kursen är slut så kommer medarbetaren hem med nya lärdomar och nya insikter, ambitioner att börja göra saker, förbättra och förändra – hur kan du stötta i detta?

Chef- och Ledarforum svarar på denna och andra frågor:

  • Vad händer under kursen? Hur jobbar kursledarna? Vilka verktyg får deltagarna med sig?
  • Vad kan du göra? Vilken är din roll?
  • Hur kan du maximera nyttan för både deltagaren och företaget? Vad kan du göra före, under och efter kursen för att förstärka lärandet?


Du är en viktig del i den investering ni gör när det gäller att utveckla chef- och ledarskapet i organisationen. Mgruppens Chef- och Ledarforum ger dig verktygen för att axla den rollen. 

Kommande starter
Datum Stad  

Ladda ner PDF om Chef och ledarforum